Om Huseby Bruk AB

Huseby Bruk AB är ett kommunalt bolag som ägs till 70% av Alvesta kommun och 30% av Växjö kommun.

Styrelse Huseby Bruk AB 2023-2026

Sven Sunesson, ordförande, Alvesta kommun
Carin Högstedt, vice ordförande, Växjö kommun
Daniel Larsson, Alvesta kommun
Lars-Olof Franzén, Alvesta kommun
Cenneth Quick, Växjö kommun
Ulf Gustafsson, ersättare, Alvesta kommun
Matilda Persson, ersättare, Alvesta kommun
Rose-Marie Holmqvist, ersättare, Växjö kommun