Om Huseby Bruk AB

Huseby Bruk AB är ett kommunalt bolag som ägs till 70% av Alvesta kommun och 30% av Växjö kommun.

Styrelse Huseby Bruk AB 2019-2022

Sven Sunesson, ordförande, Alvesta kommun
Ingrid Johansson, vice ordförande, Växjö kommun
Daniel Larsson, Alvesta kommun
Niclas Salomonsson, Alvesta kommun
Rose-Marie Holmqvist, Växjö kommun
Eva Johansson, ersättare, Alvesta kommun
Matilda Persson, ersättare, Alvesta kommun
Agneta Skoglund, ersättare, Växjö kommun