Organisation

Huseby Bruk AB är ett kommunalt bolag som ägs till 70% av Alvesta kommun och 30% av Växjö kommun.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att utan vinstsyfte utveckla Huseby bruk till ett attraktivt besökmål i regionen genom utställningar, visningar, arrangemang, servering och försäljning, trädgårdsodling och liknade. Syftet är vidare att bevara, utveckla och synliggöra Huseby bruks kultur och naturmiljö.

 

Styrelse Huseby Bruk AB 2023-2026

Sven Sunesson, ordförande, Alvesta kommun
Carin Högstedt, vice ordförande, Växjö kommun
Daniel Larsson, Alvesta kommun
Lars-Olof Franzén, Alvesta kommun
Cenneth Quick, Växjö kommun
Ulf Gustafsson, ersättare, Alvesta kommun
Michaela Månlycke, ersättare, Alvesta kommun
Rose-Marie Holmqvist, ersättare, Växjö kommun