Byggnader

Kom och upptäck trädgårdsglädjen, matglädjen, hantverksglädjen och livsglädjen på Huseby Bruk! Bruksområdet har under de senaste åren förvandlats från att vara ett nedlagt järnbruk till att bli en modern handels- och hantverksplats för besökare från hela världen.

Bruksgatan

Här verkar företag, museum och föreningar sida vid sida i det vackra bruksområdet som sjuder av aktiviteter och handlingskraft. På Bruksområdet finns det många byggnader som tidigare använts som bostäder eller för olika former av arbete. Flertalet av dem är nu muséer där ni kan se och uppleva hur livet tedde sig här under tidigare sekler. Nuvarande bruksgatan tog sin form i början av 1800-talet. Då lät grevarna Hamilton uppföra ett antal hus åt sina fasta arbetare. Fram till 1960-talet var det här den stora vägen mellan Växjö och Älmhult och all biltrafik gick då rakt genom bruket. I flera av husen finns nu hantverkare.

Brukshandeln

Den gamla brukshandeln är som förr i tiden en mötesplats med försäljning av gammaldags varor. Kom in och upplev den unika butiksmiljön och passa på att köpa med något gott hem.

Kvarnen

Här har legat en kvarn sedan tidigt 1600-tal. Kvarnen har fem kvarnstenar och tre kvarnhjul. Det fjärde kvarnhjulet står numera vid ingången till Huseby Bruk.

Gamla Smedjan

Förr arbetade här smeden med allt från maskiner till hästskor, nu ligger turistinformationen i det unika gamla stenhuset. Här finns även en butik och personalen svarar gärna på frågor om Huseby och trakten omkring.

Smeden i Mekaniska verkstaden

I den gamla mekaniska verkstaden där man förr bearbetade järnprodukterna som gjöts i masugnen arbetar nu smeden med varmt järn och en gammal arbetsmetodik. Besök smeden Linus Ljunggrens hemsida här.

Masugnen

Mitt på bruksbacken har masugnen legat sedan mitten av 1600-talet.  I masugnshallen kan man se hur den mäktiga ugnen reser sig upp mot taket. Här visas också många av de sättugnsplattor som tillverkats på bruket. I lokalen anordnas också olika utställningar och evenemang.

Stallet

Huseby Bruk var under många år ett betydande stuteri. Här födde man upp remonter till Kronan och rid- och körhästar till familjen.
Den vackra Stallbyggnaden uppfördes på 1840-talet på bekvämt avstånd från Slottet av Grevarna Hamilton.
Stallet är idag konferens- och festlokal för större sällskap.

Slottet

Slottet är en herrgårdsbyggnad uppförd 1844 av bröderna Hamilton. Familjen Stephens era startade 1867 när Joseph köpte Huseby Bruk. Hans dotter fröken Florence Stephens föddes här 1881 och bodde på Slottet fram till sin död 1979. Hon var den sista privata ägaren till Huseby Bruk, kallade själv sin herrgård för Huseby Slott, ett vackert namn för byggnaden som ligger strax bredvid Helige Å. Eftersom Fröken Florence ville att hennes hem skulle vara kvar så som det var under hennes uppväxt, är Slottet bevarat med hela sin inredning sedan i slutet av 1800-talet. Här finns över tjugo rum, alla med sin historia och med sina möblemang och föremål.

Mejeriet

Ett eget mejeri var vanligt på större gårdar och i mitten av 1800-talet uppfördes byggnaden här på Huseby. I mejeriet tog man hand om mjölken från gården som från början handmjölkades av statarkvinnor men så småningom när maskinerna gjorde sitt intåg blev männens arbete. Mjölken förädlades till både smör och ost som till och med exporterades till England under en period. Idag inryms Elisabeths Trädgård Restaurang & Café i byggnaden.

Elmuseet

Turbinen snurrar fortfarande och här skildras Husebys och Smålands elektrifiering från 1900-talets början till nutid.

Sågen

På 1940-talet uppfördes här Nordens modernaste sågverk med både ramsåg och cirkelsåg. Idag kan man titta in i den gamla sågen och se hur en sådan arbetsmiljö såg ut på den tiden.

Snickeri och Hyvleri

De båda byggnaderna har som namnen anger varit Snickerifabrik och lokal för hyvleriarbete. På 1940-talet hade Huseby Bruk under en kort period möbelfabrik i dessa lokaler, här tillverkades bland annat några av Ikeas första möbler till fritidshus och hyllplan till den kända Stringhyllan. Idag används byggnaderna som utställnings och mässlokal. Under sommaren byggs Hyvleriet om till stall för olika hästevenemang som även använder paddocken utanför.

Archimedesskruven och Husebymaden

På 1800-talet när Joseph Stephen kom till Huseby beslutade han att utöka godsets odlingsbara mark. Liksom många andra vid den tiden lät han torrlägga områden. Han dikade ut och vallade in området söder om slottet, den så kallade Maden. Eftersom vattennivån i Ån är högre än madens nivå införskaffade han en så kallad Archimedesskruv som transporterade vattnet från maden upp i ån. Idag kan man se Archimedesskruven och besöka maden som åter har blivit ett fågelområde, restaurerad och återinvigt av Hans Majestät Konungen år 1998.