Familjen Stephens

Joseph Stephens köper Huseby

Joseph Stephens föddes 1841 i Stockholm och var son till den engelske språkforskaren och fornforskaren George Stephens. George kom till Sverige för att studera och blev under sin tid i Stockholm god vän med prästsonen och diplomaten Gunnar Olof Hyltèn- Cavallius från Vislanda. Det var denne Hyltén Cavallius som senare föreslog att George och hans son Joseph skulle utnyttja de sjunkande fastighetspriserna och köpa en behändig liten herrgård i Småland. Joseph växte upp i Stockholm och Köpenhamn dit familjen flyttade och där George blev lektor i engelska språket och även professor vid universitetet.

Järnvägsbygge i Indien

Under 1860-talet reste Joseph till Indien för att arbeta som järnvägsbyggare s.k. ”Constuctor” vid The Great Indian Peninsular Railway. (G.I.P.R). Han gjorde även affärer med bomull och roade sig med att jaga i detta de nya möjligheternas land.

Kärlek och köp av Huseby Bruk

På inrådan av Hyltén Cavallius reste Joseph tillsammans med sin far sommaren 1867 upp till Småland. De hade då ingen aning om det konkreta förslag som Hylten-Cavallius skulle komma med. Han tyckte att Joseph skulle köpa Huseby Bruk med järnbruket. Godset bestod då av 46 jordbruksfastigheter, 24 mantal och cirka 6000 hektar mark.
Efter förmodad tvekan av den ekonomiske Joseph skrev han den 9 augusti 1867 under köpekontraktet på 600000 riksdaler. Det var nog inte bara Hylten- Cavallius övertalningsförmåga som lockade Joseph till köpet utan också uppenbarelsen av Hyltén Cavallius dotter Anna. Joseph blev blixtkär i den 19-åriga flickan och redan efter några veckor så eklaterades deras förlovning. Anna slog emellertid upp förlovningen efter en tid och Joseph återvände till Indien fast besluten att sälja Huseby bit för bit om så behövdes.

Tillbaka till Huseby

Men efter ytterligare några år i Indien där Joseph avslutat sina affärer, och eftersom gårdspriserna var starkt sjunkande återvände Joseph till Huseby.Han slår sig ned på Bruket och arbetade åter upp jordbruk, skogsbruk och järnbruk, men även hästavel av såväl fullblodshästar som arbetshästar. Joseph kan nu kalla sig Brukspatron Stephens på Huseby Bruk

Bröllop i Skeppsholmskyrkan

Efter flera år som ungkarl slår kärleken till igen och Joseph gifter sig 1880 med Elisabeth Kreuger, dotter till Amiral Kreuger som var kadettkamrat med Konung Oskar II. Bröllopet stod i Skeppsholmskyrkan i närvaro av hans Majestät. I rask följd föds sedan tre döttrar; 1881 Florence, 1882 Mary och 1883 Maggie (Margreth).