Elisabeths Trädgård – Fotoutställning av Maria Lindberg

Välkommen till Elisabeths köks- och fruktträdgård!

När fröken Elisabeth Kreuger gifte sig med Joseph Stephens 1880 i närvaro av kung Oscar II blev hon inte bara den nya frun på Huseby, utan också ansvarig för köks- och fruktträdgården. Vi vet att hon redan innan sitt giftermål hade ett intresse för trädgårdsskötsel, vilket hon nu fick möjlighet att utveckla.

I hennes ansvarsområde ingick att beställa fröer och plantor. Detta gjordes från postorderfirmor som smidigt kunde leverera till Huseby via det nya järnvägsnätet. Närmaste stationerna var Grimslöv och Vislanda och därifrån kördes leveranserna med häst och vagn.

Slutet av 1800-talet var en odlingens storhetstid. Aldrig tidigare har man odlat fler sorter av varje grönsak. Den tidens frökataloger visar på ett närmast oändligt utbud med den ena sorten mer fantastisk än den andra. Viktigaste i köksträdgården var grönsakerna, men även snittblommor odlades för att det skulle finnas tillgång på friska blommor att smycka salongerna inne på Slottet med.

Sommaren 2002 öppnades portarna till den nygamla köksträdgården. Tack vare gamla brev och beställningslistor vet vi en hel del om vad som odlades för drygt 100 år sedan och ambitionen är att så långt det är möjligt återskapa den glans trädgården hade under Elisabeths tid.

Utställningen pågår 1 maj till 17 november i köksträdgården och i Växthuset.

Entré till utställningen kostar 75 kr.
Köp din biljett i Gamla Smedjan.