Kunskapscenter Skog & Vatten

Fröken Stephens skänkte Huseby till svenska staten och i testamentet uttryckte hon en önskan att Huseby skulle bli en förebild för svenskt skogsbruk. Att skapa ett kunskapscenter, en mötesplats för barn, ungdomar, vuxna, näringsliv, akademin och den offentliga sektorn är ett led i att fullfölja detta önskemål och leva upp till Frökens sista vilja. Vi vill väcka nyfikenhet och bredda kunskapen och förståelsen kring skogens, träets och vattnets betydelse för en hållbar utveckling och att ett besök stimulerar till fortsatt dialog. Detta gör vi genom att använda interaktiva och kunskaps-byggande utställningar, fördjupande pedagogiska aktiviteter, digitala visualiseringar samt analoga skogs- och vattenupplevelser.

”Nyfiken på” är en del av Kunskapscenter Skog och Vatten och under 2024 byggs nästa del.