Utställningar

Slottet

Slottet är en herrgårdsbyggnad från 1844. Här visas Fröken Florences hem där tiden stått stilla i över hundra år. Slottet är bevarat för att spegla miljön som den såg ut på ”pappas tid” när Florence växte upp, vilket hon önskade i sitt testamente. Här kan man fortfarande höra ljudet av frasande kjolar, husornas raska steg och hundarnas tassande över mattorna. Kristallkronorna lyser i de vackra salongerna och sängarna är bäddade som om de väntar på att familjen ska gå till sängs. Här finns över tjugo rum, alla med sin historia och med sina möblemang och föremål.

För att förköpa biljetter till guidade visningar, se fliken ”inför besöket”.

Värdefulla Vatten

Värdefulla vatten är en upplevelseutställningen om svenska sötvatten. I två år har fotografen och filmaren Johan Hammar rest från norr till söder för att dokumentera Sveriges fantastiska mångfald av vattenmiljöer. Med foto, film och ljud skildras unika vattenmiljöer och det myller av liv som finns både över och under vattenytan. Närmare 5 000 arter lever i anslutning till våra åar, älvar, bäckar, sjöar och våtmarker. I Sverige är vi lite bortskämda och tar rent och friskt vatten för givet. Vi har under lång tid påverkat våra sötvatten negativt men trenden har vänt och nu pågår ett arbete över hela landet med att restaurera och återskapa vattenmiljöer. Det gynnar förstås den mångfald av arter som är beroende av dessa miljöer men det gynnar även oss.

Make IT flow

I järnbruket finns vattenutställningen Make IT flow. Här kan du testa experiment relaterade till vatten av olika slag – se upp så att du inte blir blöt!

En låda på vinden

Säsongens nya utställning i järnbruket handlar om Joseph Stephens tid i Indien. Han ungefär tio år långa vistelse i Indien som järnvägskontraktör avslutades med att han kunde köpa Huseby Bruk under 1860-talet. I samarbete med Linnéuniversitetet har projektet ”Huseby i världen” med pengar från Kampradstiftelsen mynnat ut i utställningen om Josephs Stephens och en låda på vinden.

naturum Kronoberg

I naturum Kronobergs utställning presenteras Kronobergs natur och det som är speciellt för den. Du kan även lära dig mer om de största rovdjuren i området, om skogsbruk och om landskapshistoria. Dessutom finns en visningsbigård vid naturum. Läs gärna mer på naturums egen hemsida.

Statarmuseet

I statarmuseet finns en utställning om statare, på Huseby och andra platser. Se hur en statarfamilj kunde bo och läs mer om hur statarsystemet fungerade. I huset finns även en 50-talslägenhet som andas nostalgi.

Järnbruksutställningen

I Gamla Smedjan finns en mindre järnbruksutställning. Här presenteras järnframställningen vid Huseby Bruk, framväxten och produkter från brukets olika tidsperioder.