Vad är en promenadteater?

Som en del i programutvecklingen på Huseby bruk startades våren 2021 Huseby promenadteater. Tanken är att med en hög konstnärlig ambition tillgängliggöra Husebys historia och miljöer på ett aptitretande sätt. Promenadteater innebär att man som gäst förflyttar sig under själva föreställningen och på så sätt får se miljöer som man kanske inte annars upptäckt. Målsättningen är att varje år producera varierade föreställningar som på olika sätt bidrar till att förstärka och fördjupa upplevelsen av Huseby.

Huseby promenadteater är en professionell teater.

Skandalen på Huseby

Huseby promenadteater - premiär den 24 juli


Läs mer
Köp biljett