Professorns artefakter

24 juni-24 september

George Stephens, professor och runforskare, har tappat bort nyckeln till kuriosakabinettet på Slottet! Där inne finns över 5000 artefakter, allt från mammuttänder till pilspetsar och runstavar, samlade från hela världen, men nu utom räckhåll.

Professorn behöver hjälp!

Hans karta visar vägen till platser där du kan lösa kluringar och samla ledtrådar och runor för att förhoppningsvis hitta nyckeln igen.

Lycka till!