Viktig information till våra besökare

Huseby Bruks område har varit avstängt sedan 27 februari med anledning av de höga vattenflödena. Vi öppnar området till påsk den 10 april. Alla evenemang och aktiviteter som är planerade före 10 april är inställda. Området kommer delvis att fortsätta vara avstängt av säkerhetsskäl och kommer att vara så tills det är möjligt att besiktiga området och broarna. De delar av området som fortfarande är avstängda kommer att vara skyltade.

Publicerade öppettider kan komma att ändras om Folkhälsomyndigheten uppdaterar riktlinjer och rekommendationer med anledning av coronaviruset.