Abstractemptions

Abstractemptions – Se och rör, av Marcus Emilsson

Utställningen i Masugnen är en lek för våra sinnen med uppmaningen – se och rör! Markus Emilsson beskriver utställningen som en abstrakt frestelse och en taktil upplevelse som uppmuntrar besökarens nyfikenhet och engagemang.

En konstutställning om tillgänglighet och funktionssätt. Hur ges vi tillträde och möjlighet att ta del av samhället? Vilka sinnen och funktioner är prioriterade i utforskandet och förståelsen av vår omvärld? I konstens rum tillämpas ofta regeln ”se men inte röra”och besökaren förväntas vara en visuellt buren betraktare. Behovet av att sätta upp skyltar med texten ”Vänligen Rör Ej” vittnar dock om en önskan hos betraktaren att få använda fler sinnen än synen för att förstå och utforska konsten.

Abstractemption är en normkritisk konstutställning med uppmaningen ’se och rör!’ och verken kräver att besökaren aktiverar olika sinnen för att ta del av helheten.

Genom installationernas utformning villkoras besökarens möjlighet att uppleva utställningen. Delar av verken är placerade på podier medan andra gömts inne i podiet och går endast att utforska genom att sticka in handen i ett hål och känna sig fram. Till utställningen finns även ett ljudverk röster som på olika språk uppmanar publiken att ta på konsten. Abstractemption är en abstrakt frestelse och en taktil upplevelse som både uppmuntrar och ställer krav på besökarens nyfikenhet och engagemang.

Utställningen är framtagen och producerad av Markus Emilsson. Den har tidigare visats på Sveriges Glasmuseum, Växjö 2011. Falkenbergs Museum, 2012, Unga Klara, Stockholm Kulturhus under Stockholm Pride 2012 samt på GlasBolaget i Bro 2017.

Visas till och med oktober 2018