Guidade visningar

Ett besök på Huseby blir en ännu större upplevelse med en guidad visning.
Vi erbjuder olika former av visningar både för dig som enskild besökare och för grupper. Se årets Program  för information om allmänna visningar.
Vill du boka en visning eller veta mera kontakta.
info@husebybruk.se eller tfn. 0470-75 20 97

Våra visningar arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Slottsvisning

Förbokas Tid: 60 min


Läs mer

Trädgård och park

Förbokas Tid: 60 min


Läs mer

Köks och fruktträdgård

Förbokas Tid: 30 min


Läs mer

Bigården

Förbokas Tid: 30 min


Läs mer

Naturum

Förbokas Tid: 30 minuter


Läs mer

Statarmuseum

Förbokas Tid: 30 min


Läs mer

Järnbruk och masugn

Förbokas Tid: 30 min


Läs mer

Introduktion till Huseby Historia

Förbokas Tid 30 min.


Läs mer

Vandring i Bruksmiljön

Förbokas Tid: 60 min


Läs mer