Visning på naturum Kronoberg

Dagligen kl. 11.30 och 15.00 i juni, juli och augusti

Naturum Kronobergs fina utställning visas av naturguide dagligen kl. 11.30 och 15.00 under juni, juli och augusti.