Värdefulla Vatten

Värdefulla vatten är en upplevelseutställningen om svenska sötvatten. I två år har fotografen och filmaren Johan Hammar rest från norr till söder för att dokumentera Sveriges fantastiska mångfald av vattenmiljöer. Med foto, film och ljud skildras unika vattenmiljöer och det myller av liv som finns både över och under vattenytan. Närmare 5 000 arter lever i anslutning till våra åar, älvar, bäckar, sjöar och våtmarker. I Sverige är vi lite bortskämda och tar rent och friskt vatten för givet. Vi har under lång tid påverkat våra sötvatten negativt men trenden har vänt och nu pågår ett arbete över hela landet med att restaurera och återskapa vattenmiljöer. Det gynnar förstås den mångfald av arter som är beroende av dessa miljöer men det gynnar även oss.

I utställningen Värdefulla Vatten visas småländska vattenmiljöer i Masugnshallen på Huseby Bruk. Öppet för allmänheten från 11 maj.