Teknik då, nu och imorgon

1 september 2017 - 1 april 2018

Teknik – då, nu och imorgon

Teknik – då, nu och imorgon är en utställning där vi får följa teknikens utveckling och dess betydelse från dåtidens Huseby till dess avgörande roll för människor på flykt idag.

Utställningen är en fortsättning på det samarbete som Mot nya höjder och Tekniska museet inledde under 2016. Denna gång tar vi samarbetet till en ny plats och med en ny partner i Huseby bruk.

Teknik – då, nu och imorgon invigdes den 1 september 2017. Ett filmteam från Linnéuniversitetet var på plats och har förevigat dagen i ett filmklipp.

Om Teknik – då, nu och imorgon

Teknik har i alla tider haft betydelse för människors liv, om än på olika sätt, former och utsträckning. Utställningen tar sin början på 1860-talet då Joseph Stephens levde i Indien. 1867 begav entreprenören och teknikern sig till Småland där han tog över Huseby Bruk. Tack vare bevarade dokument får vi möjlighet att ta del av hur kommunikation och resande kunde gå till på Joseph Stephens tid, på ett i högsta grad levande sätt…

Tidsresan fortsätter och den tekniska utvecklingen blir tydlig i I’m Alive. Genom interaktiv visualisering av flyktingbåtars väg över Medelhavet och berättelser av nyanlända som kommit till Sverige, får vi en inblick i den farliga resa som fört dem hit och om hur digital teknik haft en avgörande betydelse under flykten. I en Virtual Reality-installation guidas vi av 12-åriga Sidra genom ett av världens största flyktingläger. Vi får också möjlighet att själva ta steget in i en nödbostad, likt de som UNHCR använder i just flyktingläger.

På plats finns också en Maker-verkstad där elever och lärare får ta med sig intrycken och nya kunskaper från Teknik – då, nu och imorgon. Vi dyker ner i naturvetenskapliga och tekniska experiment, kopplade till olika flöden såsom resande och kommunikation. Kanske är det här – av Kronobergs kreativa elever – som nya upptäckter görs och idéer föds, och som tar den tekniska utvecklingen in i framtiden?

Fler guldkorn att lära av

I anslutning till Teknik – då, nu och imorgon visas en utställning med glaskonst av Markus Emilsson

Komplettera gärna ditt besök med naturskolans ”Ett bi kommer lastat…” I alla tider har människan tittat på naturen för att hitta inspiration och lösningar på sina problem. Inte minst tekniska lösningar! Under ert besök på naturum söker vi efter naturens lösningar på transport och kommunikation och försöker sedan hitta kopplingar till människans lösningar på samma problem.