Framtidens ingenjörer - boka din skolklass i höst hos oss!

September-oktober 2022

Boka ett studiebesök på Husebys Kunskapscenter Skog & Vatten

Huseby bruk bjuder in din klass till vårt kunskapscenter för att lära er mer om skog, vatten och hållbarhet. Vi pratar om brukets historia inom vattenkraft och skogsbruk samtidigt som vi blickar framåt med hjälp av aktuell forskning. Eleverna får utforska ämnet och svara på frågor som rör hållbar utveckling inom skog och vatten. Tillsammans utbildar och inspirerar vi framtidens ingenjörer!

Våra pedagoger tar med eleverna på en resa bakåt i tiden där de får möta ingenjören Joseph Stephens som utvecklade och drev bruket med hjälp av vattenkraft och skogsbruk för ungefär 100 år sedan. Bland historiska byggnader och miljöer fortsätter de in i nutiden där de berättar mer om dagens utmaningar och den forskning som finns kring hållbarhet, skog och vatten. Målet är att eleverna ska få med sig tankeställare kring miljö, naturliga resurser och hållbarhet. Ledorden lyder Med hjälp från förr, jobbar vi idag, för en bättre framtid!. 

Praktisk information

Studiebesöken är kostnadsfria för skolklasser. Andra grupper är välkomna att kontakta oss på info@husebybruk.se för mer information.

Studiebesöket beräknas ta cirka 1 timme och 50 minuter inklusive paus för fika.

Det finns möjlighet att äta medhavd fika i anslutning till undervisningslokalen. Det finns även toaletter.

Undervisningen/guidningen sker både inom- och utomhus.

Vi tillhandahåller studiematerial samt förberedelsematerial kostnadsfritt.

För bokning av kostnadsfri bussresa kontakta Mot nya höjder senast 10 dagar innan avfärd.

Studiebesöken är bokningsbara under september-oktober under hösten 2022.

Varmt välkommen med din bokning till: info@husebybruk.se

Detta är ett samarbete mellan:

Huseby bruk AB, Tekniska Museet, SONSAB och Maker Tour Mot nya Höjder