Smideskurs

29-30 juni

Järnsmide är en gammal och den mest grundläggande tekniken för att bearbeta järn. När järnet värms upp till tusen grader blir det plastiskt formbart, vilket innebär att det kan formas fritt – allt från konstverk till verktyg.

Under denna smideskurs får du lära dig grunderna i traditionellt järnsmide vad gäller material, verktyg och teknik. Grundläggande teori och instruerande visning av kursledaren varvas med eget praktiskt arbete. Du värmer järnet i ässjan och smider med hammaren ut det på städet. Du får lära dig att skapa enkla och vackra föremål som krokar, haspar och andra användbara mindre ting. Vi tränar grundläggande smide och undersöker hur varmt järn kan formas. Du får undervisning i traditionella smidestekniker och formgivning.

Deltagaravgift 1 950 kr, kostnad för arbetsmaterial tillkommer, 400 kr/deltagare (faktureras i samband med deltagaravgiften).

Ta med oömma kläder och rejäla arbetsskor. Handskar, hörselskydd och skyddsglasögon finns att låna. Kaffe och te ingår i kursen, ta med matsäck (tillgång till mikro och vattenkokare finns).

Kursen pågår lördag-söndag kl 09.00-16.00 (båda dagarna). Kursen sker i samverkan med Hemslöjden Kronoberg.

Presentation av kursledaren:
Linus Ljunggren, yrkesverksam konstsmed på Huseby bruk.
År 2000 gick Linus sin första smidesutbildning, Sätergläntan, Folkligt smide. och sedan dess har han varit fast. Fascinationen med varmsmidet är lika stark nu som när han började och gör att han hela tiden vill utvecklas som smed och konsthantverkare. Linus har sex års utbildning inom smide (silversmide, klassiskt järnsmide, och konstsmide) och har drivit egen firma i över tio år. Han arbetar med allt från små krokar till egen butik till offentliga utsmyckningar och beställningar från privatpersoner.

Anmäl dig här.