Det levande Huseby - en värld i världen

Ny bok om Huseby

Det levande Huseby – en värld i världen

Det är en levande och sakkunnig skildring av Huseby Bruk och familjen Stephens öden och äventyr av dess främste kännare Lars-Olof Larsson, professor emeritus i historia.

Margareta Petersson och Erik Wångmar, litteraturvetare respektive historiker vid Linnéuniversitetet, har tillsammans med Åke Svensson, journalist och guide, bidragit med tre kompletterande avsnitt.

Boken ges ut i Historiska föreningens i Kronobergs län skriftserie.

Finns att köpa i Gamla Smedjans butik