Det levande Huseby - en värld i världen

Ny bok om Huseby

Det levande Huseby – en värld i världen

Lagom till årets Julmässa kommer en ny bok om Huseby!
Det är en levande och sakkunnig skildring av Huseby Bruk och familjen Stephens öden och äventyr av dess främste kännare Lars-Olof Larsson, professor emeritus i historia.

Margareta Petersson och Erik Wångmar, litteraturvetare respektive historiker vid Linnéuniversitetet, har tillsammans med Åke Svensson, journalist och guide, bidragit med tre kompletterande avsnitt.

Boken ges ut i Historiska föreningens i Kronobergs län skriftserie.

Finns att köpa i Gamla Smedjans butik