Naturum

Förbokas Tid: 30 minuter

I det gamla magasinet ligger idag naturum Kronoberg. Under en guidad visning av utställningen får du veta mer om länets natur och träffa flera av dess djur.