Make IT flow

Vad är ett vattenhjul och hur fungerar det? Varför bottenfryser inte sjöar på vintern? Kan vatten lösa allt? Varför rinner inte alla vattendrag i en rak linje? Här i Husebys vattenrum i Järnbruket får ni själva konstruera, experimentera, upptäcka och fascineras av världens viktigaste vätska – vatten!

Make IT flow är ett samarbete mellan Maker Tour Mot Nya Höjder, Tekniska Museet, Linnéuniversitetet och Huseby Bruk.