Lär känna Sveriges nästa nationalpark Åsnen - Dagfjärilar

16 juli

Den blivande nationalparken är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, växter och djur att se och uppleva. Under sommaren fortsätter vi att upptäcka vår nästa nationalpark. Vid detta tillfälle besöker vi Hackekvarn och Ekefors för att skåda dagfjärilar med Lars Pettersson från Dagfjärilsövervakningen. Ta gärna med egen kikare, lupp och fika. Klockan 10.00 – 12.00. Samling: Parkeringen vid bron mellan Hackekvarn och Ekefors. Följ länsväg 120 mellan Urshult och Ryd. Strax utanför Urshults samhälle visar skylt mot Hackekvarn. Efter ca 2 km når du bron.