Inställt! Lär känna Åsnens nationalpark - Trollberget

Inställt. Vi återkommer med nytt datum senare 5 Maj, klockan 10 - 11.30

Tyvärr måste vi ställa in på grund av sjukdom. Vi återkommer med nytt datum senare.

Sveriges 30:de nationalpark är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, växter och djur att se och uppleva. Med naturums guide får du ett smakprov på vad Åsnen har att erbjuda. Denna lördag besöker vi det mystiska Trollberget som representerar hela Åsnenområdet i ett pocketformat; barrskog, ädellövskog, myrar, kärr och stränder, här finns allt!  Ta gärna med egen kikare, lupp och fika. Finns ett begränsat antal att låna. Samling: Parkeringen vid Trollberget. Från väg 126 följ skyltning mot Ulvö. Mellan Ulvö och Hulevik hittar ni den nya parkeringen. Kontakt: Telefon: 0470-752097, E-post: naturum@husebybruk.se