Köks och fruktträdgård

Förbokas Tid: 30 min

Herrgårdsträdgården var en förebild under slutet av 1800-talet då trädgårdsodling var en växande trend i Sverige. Varje herrgård med självaktning skulle vara självförsörjande både till vardags och fest.
Efter ett omfattande restaureringsarbete för att återställa nyttoträdgården invigdes 2002 den rekonstruerade köks och fruktträdgården på Huseby. Vår visningsträdgård odlas idag med både historiska inslag och med ett nytänkande för att inspirera våra besökare till ett ökat trädgårdsintresse.