Köks- och fruktträdgård

Förbokas

Herrgårdsträdgården var en förebild under slutet av 1800-talet då trädgårdsodling var en växande trend i Sverige. Varje herrgård med självaktning skulle vara självförsörjande både till vardags och fest.
Efter ett omfattande restaureringsarbete för att återställa nyttoträdgården invigdes 2002 den rekonstruerade köks- och fruktträdgården på Huseby. Vår visningsträdgård odlas idag med både historiska inslag och med ett nytänkande för att inspirera våra besökare till ett ökat trädgårdsintresse.