Järnbruk och masugn

Förbokas

Den gamla Masugnen har legat på samma plats sen mitten av 1600-talet. Här har smälts sjömalm i 300 år och under guidningen får ni veta mer om hur och varför det anlades ett Järnbruk på Huseby och vilka de män och kvinnor var som drev det. Ni får höra om kanoner, sättugnar och rabattjärn samt uppleva masugnshallen där den gamla masugnen ännu finns kvar.

 

Järnbruket /masugnen kommer att vara stängd under följande datum p.ga vår promenadteater:
23-24 juli
30-31 juli
6-7 augusti

Mer information om promenadteatern hittar du här