Järnbruk och masugn

Förbokas Tid: 30 min

Den gamla Masugnen har legat på samma plats sen mitten av 1600-talet. Nu innehåller den även ett järnbruksmuseum och under guidningen får ni veta mer om den småländska järnhanteringen från järnåldern fram till 1900-talet. Ni får se en del av de produkter som tillverkats under åren och uppleva masugnshallen där den gamla masugnen ännu finns kvar.