Information - omledning av väg 23

25 april - 18 juli

Information – omledning av väg 23 

Arbetet med väg 23 Huseby-Marklanda innebär att trafiken norrut på väg 23 leds via Alvesta mellan den 25 april- 18 juli. Omledningen gäller norrgående trafik, den leds om via väg 126 från Gottåsa, via Alvesta och därefter väg 25 mot Växjö. Södergående trafiken på väg 23 leds förbi vägarbetsplatsen med sänkt hastighet.

Det går att köra till Huseby via väg 23 hela vägen fram i bägge riktningar. 

Följ länken nedan för att se Trafikverkets karta.

Omledning väg 23 Huseby-Marklanda (trafikverket.se)