I’m Alive – mobil teknik på liv och död

Lördagar & söndagar i september och oktober

I utställningen I’m Alive – mobil teknik på liv och död, har nyanlända delat med sig av sina berättelser om vad smartphones och mobilt internet betytt för dem under deras flykt. I utställningen uppmärksammas också innovativa initiativ som hjälpt flyktingar och där den mobila tekniken ofta varit väsentlig.

I utställningen möter du bland andra Deema, Hanadi och Khalid som delar med sig av sina erfarenheter om vilken betydelse smartphone haft under deras flykt. I VR-upplevelsen Clouds over Sidra kommer du nära flyktingars vardag i lägret Zaatari i Jordanien. I en digital visualisering med unika data kan du följa hur flyktingbåtar lotsas i hamn över Medelhavet via sociala medier.

Kanske vi frågar oss hur vi skulle kunna klara oss utan vår GPS-funktion i den täta stadstrafiken, eller för att mäta den senaste joggingrundan. Men samma funktion används också av flyktingar för att hitta den säkraste vägen på sin resa. För faktum är att en fungerande mobiltelefon kan betyda skillnaden mellan att leva eller att dö. De är avgörande verktyg för att planera flykten, hitta vägen, göra översättningar och att kommunicera med anhöriga. Mobiltelefonen erbjuder också en flykt från den hårda verkligheten för en stund.

Projektet har genomförts i samarbete med bland andra Sverige för UNHCR, Better Shelter, Refugees Welcome Stockholm, Villa Victoria, Maritime Organization for Follow-up and Rescue, Annah Björk, Mattias Beijmo.

Årets dokumentationsprojekt
DOSS, Dokumentation av samtida Sverige, utser varje år ett museum eller kulturinstitution som lyfter fram och fördjupar insikten om företeelser i vår tid och sätter dem i ett sammanhang. I april 2017 delades priset ut till Tekniska museet för dokumentationsprojektet som ligger till grund för utställningen I’mAlive – mobil teknik på liv och död.

Utställningen ses i Järnbruket på Huseby. Entré 50 kr/p, barn under 16 år fritt i vuxens sällskap.