Höga vattennivåer

Vattnet forsar

De höga vattennivåerna gör att dammluckorna på Huseby är öppna för fullt och vattnet forsar fram.

Vattnet har nu tillfälligt sjunkit undan några centimeter tack vare reglering uppströms och det kalla vintervädret. Enligt SMHI väntas kulmen inom några dagar. Vår driftentreprenör läser av vattnet på flera ställen flera gånger om dagen för att ha koll på nivåerna.