Guidning i Statarmuseet

Dagligen från 9 juni - 12 aug kl. 12.30 och14.30 Ingår i entréavgiften

I den gamla sågmästarbostaden får du en genuin bild av hur statare på Huseby bodde och levde i mitten av 1930-talet. En statare var en fast anställd lantarbetare som hade sin lön i form av naturaförmåner. Här visas också en lägenhet från 1950-talet med tidstypiska inventarier. Tid: 20 min

Våra visningar arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan