Guidning i Järnbruket

Dagligen från 17 juni - 13 aug, kl 12.00 och 14.30 Ingår i entréavgift

Vill du veta mer om sjömalm, järntillverkning och Husebys sättugnar så ska du gå med på en järnbruksvandring. Guiden visar den gamla imponerande masugnen med anor från 1600-talet och berättar hur det gick till när det heta järnet förvandlades till kanoner, sättugnar och trädgårdsurnor.
(Observera att vid de tillfällen lokalen är uthyrd sker guidningen utomhus eller vid en modell över bruket)

Tid: 30 min