Husebys Historia

Dagligen från 9 juni - 12 aug, kl 12.00, 15.00 samt 16.00 Ingår i entréavgiften

På guidningen får du veta mer av Husebys spännande historia – om järn, vatten och kanoner.
En kort sammanfattning av de mångfacetterade berättelserna som finns här.

Guidningen sker på Bruksbacken mellan Järnbruket och Gamla Smedjan.
Tid: 20 min

Våra visningar arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan