Guidning vid Bigården

Dagligen från 9 juni - 12 aug, kl 15.30. Ingår i entréavgiften

Kom och se våra bin i arbete och lär dig om bin och biodling tillsammans våra naturguider.

Våra visningar arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan