Frökens Bibliotek

 För upp till 16 personer

Upp för den magnifika trappan når man Biblioteket som var ett mycket speciellt rum för den sista ägarinnan Fröken Florence Stephens. Här finns möjlighet att anordna en exklusiv konferens eller föreläsning. Runt biblioteksbordet där det förr dukades för de vackra Kungamiddagarna sitter upp till 16 personer, och det ingår även husa som gör allt för att ni ska trivas.