För nyfikna barn - och vuxna

Dagligen kl. 11 -17, premiär 9 juni

Make IT flow

Vad är ett vattenhjul och hur fungerar det? Varför bottenfryser inte sjöarna på vintern? Kan vatten lösa allt? Varför rinner inte alla vattendrag i en rak linje?

Här i Husebys vattenrum i Järnbruket får ni själva konstruera, experimentera, upptäcka och fascineras av världens viktigaste vätska – vatten!

Utställningen är ett samarbete med Tekniska Museet och Mot Nya Höjder