"Florence Stephens förlorade värld"

Romanen om Fröken på Huseby

Huseby bruk var vid förra sekelskiftet en plats som sjöd av liv. Där växte Florence upp och barndomen var en enda ljus dans. Men Florence hade en svaghet – kärleken till kungahuset – och som vuxen blev hon ett lätt offer för ögonstenen prins Carl Bernadotte och hans tvivelaktiga vänner.

Detta är sannsagan om Husebyskandalen som skakade Sverige på femtiotalet.

Boken Florence Stephens förlorade värld av Lena Ebervall & Per E Samuelson finns att köpa på Huseby i Gamla Smedjan Pris: 225:-