Fjäderfäutställning

6 & 7 okt

Fjäderfäutställning 2018
6 – 7 oktober Lördag kl. 10-16 & söndag kl. 10-15

Vår årliga utställning och premiering av fjäderfän i Snickerifabriken.
Prisutdelning sker på söndagen kl. 15.00

Arr: Fjäderfäklubb

www.sverigesfjaderfaklubb.se