Lär känna Sveriges nästa nationalpark Åsnen - Myrens växter

18 juni

Den blivande nationalparken är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, växter och djur att se och uppleva. Under sommaren fortsätter vi att upptäcka vår nästa nationalpark. De vilda blommornas dag och vi besöker Toftåsa myr för att bekanta oss med myrens växter. Johan Blomby guidar. Klockan 10.00-12.00. Samling: Parkeringen intill Svartsjön vid Toftåsa myr. Från länsväg 126 följ gul skylt mot Getnö. Efter drygt 3 km delar sig vägen. Följ därefter gul skylt mot Vrigstad som pekar mot reservatet. Arrangör: naturum Kronoberg