Böcker om Huseby Bruk

För den som vill fördjupa sig i Huseby Bruk finns flera böcker att välja på, både skönlitteratur och fakta. Böckerna finns till försäljning i butiken i Gamla Smedjan.

Florence Stephens förlorade värld
Lena Ebervall och Per E Samuelson

Romanen om Fröken Florences liv på Huseby Bruk berättar om uppväxten på Smålands mäktigaste egendom och kärleken till kungahuset som ledde till en skandal som skakade hela Sverige under 1950-talet. Sannsagan om Florence Stephens märkliga liv.

Det levande Huseby – en värld i världen
Lars-Olof Larsson, Margareta Petersson, Åke Svensson och Erik Wångmar

Det levande Huseby – en värld i världen är en levande och sakkunnig skildring av Huseby Bruk och familjen Stephens öden och äventyr av dess främste kännare Lars-Olof Larsson, professor emeritus i historia. Margareta Petersson, Åke Svensson och Erik Wångmar har bidragit med kompletterande avsnitt.

Huseby – från kanoner till skandaler
Åke Svensson

En översikt över Huseby Bruks historia från forntidens bosättare, bildandet av järnbruket, olika personligheters tid på bruket, fram till familjen Stephens och donationen till staten.

Från Brittiska Indien till Huseby bruk
Margareta Petersson (red.)

Joseph Stephens köpte Huseby Bruk år 1867 efter att ha gjort sig en förmögenhet på att bygga järnväg i Brittiska Indien. När Stephens avvecklade sin verksamhet skickade han brev, arbetskontrakt och lönelistor hem till Huseby, där de sedan låg bortglömda i en låda på vinden. 2008 upptäcktes lådan och den unika dokumentsamlingen. I den här antologin lägger historiker från flera länder fram sina resultat från forskning baserad på samlingen.